Page 1
Standard

Remain cool while driving

Remain cool while driving by Shooshka | Eliana Ben David on Mixcloud

שש בערב (מתוך: “מיומנו של ישראלי שפוי)
דורון רוזנבלום כתב, יוסי בנאי דיבר   

שש. השעה שש בערב.
…כבר בשם, אם תשימו לב, יש משהו מרגיע: שֵׁשׁ…ששששששש
ובעיקר שש בערב ביום הראשון של החורף.
טוב, לא בדיוק חורף. בארץ הלא החורף הוא לא מי יודע מה חורף.
אז נגיד, לא שיא הקיץ.

The end
Standard

Local stuff | חומר מקומי

חוזרת לשורשים, למוזיקה שזורמת בדמי לפני הכל, למוזיקה שגדלתי איתה בבית הורי, למוזיקה שגיליתי בתיכון, שריגשה אותי בשנות העשרים שלי, שהיתה איתי ברגעים קשים וברגעים טובים, שתמיד מעלה זכרונות ומרטיטה אותי, עד היום.

The end