Search Results
Standard

התנגדות אזרחית במדינת חוק דמוקרטית (תתנגדו!!!)

נתקלתי בפוסט הזה של השופט והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר מיכאל בן-יאיר, ואני חושבת שהוא חשוב במיוחד וראוי להדהוד, ולכן מפרסמת אותו גם פה:

—————————-

לאחרונה נשמעו בארץ קריאות לאי-התנדבות לשרות צבאי, לסרבנות ולמרי אזרחי. קריאות אלה הושמעו כחלק מההתנגדות האזרחית הערה לפעולותיו של השלטון הנוכחי במסגרת “הרפורמה המשפטית”, שנועדה, כל-כולה, במוצהר ובמפורש, לשנות את המשטר בישראל ממשטר דמוקרטי וחופשי למשטר סמכותני ודכאני.

more