Search Results
Standard

בית

שמות של רחובות שאני לא רוצה לגור בהם:
מבצע קדש, גוש עציון, ס”ב, אח”י דקר, ההגנה, חבר הלאומים, עולי הגרדום, גניחובסקי, פינלס, צונץ, נ”ז, רב צעיר, רד”ק, הכנסת הגדולה, המחתרת, תרע”ד, המאבק, אלוף הנצחון, תפארת ישראל, המרי, סיירת דוכיפת, התע”ש, צה”ל, אחדות העבודה.

 

שמות של רחובות שאני רוצה לגור בהם:
בועז.
————————————————————————————-
The end