Page 1
Standard

אחת ששומעת #446 | 24/12/20 | Strong

♫ ♫  PLAY >> Listen to the Show

כנראה המתנה הכי מושקעת שהכנתי בחיי – רקמה שעבדתי עליה עוד מהקיץ, הימים בהם הייתי סגורה בבית עם רגל שבורה, ושסיימתי רק לפני שבועיים. עכשיו היא תפורה לכרית, שאני מקווה שתזכרה לחיות הרבה יותר שנים ממני :)

The Playlist:

  1. African Head Charge – Peace and Happiness (3:12) (Churchical Chant of the Iyabinghi, 2020)
The end
The end
Standard

אחת ששומעת #231 | 16/6/16 | In Bloom

♫♫ PLAY >> Listen to the Show

החלון בבית של דניאלה

שבעה שבועות בברלין. מרגישה ברת מזל, שלמה ומאושרת מאד בהחלטה שלי לעבור לפה. מרגישה שכל התהליך הזה של ההחלטה לעזוב את הארץ ולעבור לברלין, כל השנה האחרונה, העבירה אותי תהליך נפשי עמוק מאד, של שחרור גדול ונפלא, ואני מרגישה קלה וטובת לב. (ויש גם פוסט שנכתב בחודש האחרון, אם אתם רוצים לקרוא).

The end