2021
April
Standard

אחת ששומעת #464 | 29/4/21 | זמן

♫ ♫  PLAY >> Listen to the Show

תוכנית מספר 464 של אחת ששומעת, תוכנית מספר 232 מאז שעברתי לברלין.
היום ממש אני חוגגת חמש שנים בברלין, והיום בדיוק חצי מהזמן שאני משדרת ברדיו הוא מברלין.
סימבולי ומרגש, בשנה שבה הרבה מספרים נפגשים ומתחלקים ומפתיעים ומזכירים ומרגשים.

The Playlist:

  1. Portico Quartet – II (Terrain, 28/5/2021)
The end