Page 1
Standard

Long due… 2011 mixtape

Long due 2011 mix by Shooshka | Eliana Ben David on Mixcloud

נו, מאז שהתחלתי לשדר ברדיו בעצם לא מצאתי את הפנאי והאנרגיה הנוספים להכין מיקסטייפ.
אז הנה מיקסטייפ שהוכן כמעט במקרה, על הדרך, לכבוד מסיבת יום ההולדת שלי באוקטובר. בלי לשים לב כמעט, אלו ה-שירים שעשו לי את זה השנה, והשמעתי את רובם לא פעם גם ברדיו.

more
more
more
more
more
Standard

Remain cool while driving

Remain cool while driving by Shooshka | Eliana Ben David on Mixcloud

שש בערב (מתוך: “מיומנו של ישראלי שפוי)
דורון רוזנבלום כתב, יוסי בנאי דיבר   

שש. השעה שש בערב.
…כבר בשם, אם תשימו לב, יש משהו מרגיע: שֵׁשׁ…ששששששש
ובעיקר שש בערב ביום הראשון של החורף.
טוב, לא בדיוק חורף. בארץ הלא החורף הוא לא מי יודע מה חורף.
אז נגיד, לא שיא הקיץ.

more
more
Standard

Local stuff | חומר מקומי

חוזרת לשורשים, למוזיקה שזורמת בדמי לפני הכל, למוזיקה שגדלתי איתה בבית הורי, למוזיקה שגיליתי בתיכון, שריגשה אותי בשנות העשרים שלי, שהיתה איתי ברגעים קשים וברגעים טובים, שתמיד מעלה זכרונות ומרטיטה אותי, עד היום.

more