Search Results
Standard

אחת ששומעת #575 | 19/10/23 | Reqiuem

♫ ♫  PLAY >> Listen to the Show

תוכנית אחרונה ברדיו מהות החיים, שביטל את “אחת ששומעת” מכיוון שאני מתנגדת למלחמה, קוראת להפסיק את הטבח הנוראי שישראל מבצעת בעזה, קוראת די להרג חפים מפשע, די להרג ילדים! די למעגל האלימות והאימה. כי אני מדברת על הכיבוש ועל המדיניות שהובילה למתקפה של החמאס ולמלחמה האיומה הזו, כי אני מדברת על הממשלה, ועלינו – על האחריות שלנו בדבר. 

more