Search Results
Aside

אפשרויות / ויסלבה שימבורסקה

אני מעדיפה קולנוע.
אני מעדיפה חתולים.
אני מעדיפה עצי אלון על גְדות הוָרְטָה.
אני מעדיפה את דיקנס על דוסטויבסקי.
אני מעדיפה את עצמי מחבבת אנשים
על פני עצמי אוהבת אנושות.
אני מעדיפה להחזיק חוט וּמחט לשעת חירום.
אני מעדיפה צבע ירוק.
אני מעדיפה לא לטעון
שהשכל אשם בכל.
אני מעדיפה יוצאי דופן.
אני מעדיפה לצאת מוקדם יותר.
אני מעדיפה לשוחח עם רופאים על משהו אחר.
אני מעדיפה איורים ישנים.
אני מעדיפה את הגיחוך שבכתיבת שירים
על הגיחוך שבאי כתיבתם.
אני מעדיפה בָּאהבה ימי-שנה
שאפשר לחגוג מדי יום.
אני מעדיפה את המוֹרָליסְטים
שאינם מבטיחים לי דבר.
אני מעדיפה טוּב לב פיקח מפּוֹתֶה.
אני מעדיפה את כדור הארץ בִּלְבוש אזרחי.
אני מעדיפה ארצות כְּבוּשוֹת על ארצות כּוֹבְשוֹת.
אני מעדיפה להיות מסויגת.
אני מעדיפה את גיהנום התוהו ובוהו על גיהנום הסדר.
אני מעדיפה את אגדות האחים גרים על עמוד ראשון בעיתון.
אני מעדיפה עלים ללא פרחים על פרחים ללא עלים.
אני מעדיפה כלבים שזנבם לא קוצץ.
אני מעדיפה עינים בהירות, כיון ששלי כהות.
אני מעדיפה מְגֵרוֹת.
אני מעדיפה דברים רבים שלא ציינתי כאן
על דברים רבים אחרים, שגם אותם לא ציינתי.
אני מעדיפה אפסים מפוזרים בחופשיות
על כאלה שהצטרפו בטור לספרה.
אני מעדיפה זמן חֲרָקִי על זמן כּוֹכָבִי.
אני מעדיפה להקיש בעץ.
אני מעדיפה שלא לשאול כמה זמן עוד ומתי.
אני מעדיפה להביא בחשבון אפילו את האפשרות
שלקיום יש הצדקה משלו.

The end