Search Results
Standard

דברים שנזכרים בהם כשחוזרים למקום שהיה בית

* פוסט שכתבתי לפני שנתיים, כשחזרתי מפסטיבל פרימוורה, ועכשיו מצאתי אותו בטיוטות. לא יודעת מדוע לא פרסמתי אותו. אבל הנה, מתאים ואפילו פואטי לפני המעבר לברלין.

*************

ברצלונה שלי, אהובתי.
שנה של אהבה וצמיחה ומלא דברים טובים העברתי בך. מאז אני מתגעגעת.

The end