2013
July
Standard

הגיל של השמיים

אנחנו לא יותר מאשר טיפה של אור,
כוכב נופל,
ניצוץ בודד בזמן השמיים.

אנחנו לא מה שהיינו רוצים להיות,
אולי רק דופק מהיר בדממה העתיקה
בגיל של השמיים.

אנחנו לא יותר מאשר טיפה של ים,
בדיחה של אלוהים,
ניצוץ של שמש, בגן של השמיים.

אנחנו לא הולכים
בין תיקתוק לבין מפץ גדול.
רק גרגר של מלח בים השמיים.

The end