2012
September
Standard

♫ אחת ששומעת #135 | 24/4/14 | Heavy seas of love ♫

 ♫♫ PLAY >> Listen to the Show

life (2)

הרבה מוזיקה והרבה מחשבות הצטברו לי בחג הזה. על משפחה, חברות ואהבה, על הגשמה אישית, על חופש בחירה, על חירות ועל פשרה ועל הגבול שביניהן, ואיפה מהולים העצב והשמחה בבחירות שלי בחיים, בהתבוננות שלי פנימה והחוצה, באחריות שאני בוחרת לקחת או שלא בעוולות העולם הזה, הרבות מנשוא. והאם אהבה היא באמת התשובה להכל. (כן).

more