Page 1
Standard

אחת ששומעת #417 | 28/5/20 | No Space for Us

♫ ♫  PLAY >> Listen to the Show

The Playlist:

  1. Kutiman – Layla Part 1 (Single, 2020)
  2. Maria Chiara Argirò – Nautilus (Hidden Seas, 2019)
  3. Damon Locks – Black Monument Ensemble – Stay Beautiful Single, 2020) 
  4. The Sorcerers – Opening Titles (In Search of the Lost City of the Monkey God, 2020)
The end
Standard

אחת ששומעת #270 | 11/5/17 | Lungs

♫♫ PLAY >> Listen to the Show

The Playlist:

  1. James Heather – Empire Sounds (3:41) (Modulations: EP1, 2017) 
  2. Jesca Hoop – Animal Kingdom Chaotic (3:45) (Memories Are Now, 2017)
  3. Mariana Päraway feat. Loli Molina – Verne y el faro (3:58) (Verne y el faro, 2017)
  4. Tulalah – Lungs (3:30) (2017) 
  5. Kinobe – Chasing Clouds (4:16) (Choose Your Own Adventure, 2009)
The end
Standard

אחת ששומעת #227 | 19/5/2016 | מנטרה

♫♫ PLAY >> Listen to the Show

תוכנית ראשונה מברלין הרחוקה (הוקלטה מראש, אבל שששש, אל תגלו לאף אחד). מה שחשוב זה שקיבלתי ויזה לשנתיים, ושמצאתי פה אולפן רדיו שבו אוכל להקליט את התוכנית בכל שבוע, ושהחיים מתחילים מ-ע-כ-שיו!
להתחיל קורס גרמנית אינטנסיבי, למצוא דירה, לפגוש אנשים, למצוא עבודה. חיים חדשים.

The end
Standard

אחת ששומעת #189 | 16/7/15 | Cry no more

♫♫ PLAY >> Listen to the Show

cielo de casa - SOFT LIGHT

“אין לי מזל”, אמרתי למישהו השבוע. ואמנם התכוונתי לעניין ספציפי מאד, אבל רגע אחרי שאמרתי את המילים ידעתי שאני מזייפת. הרי באותו שבוע כתבתי “איזה מזל שיש מוזיקה”, ויום אחרי כבר מצאתי את עצמי כותבת “איזה מזל יש לי שזכיתי לתוכנית רדיו. מודה על כל שידור ושידור”. ואכן, איזה מזל יש לי! לא רק שהמוזיקה ממלאת את עולמי, אני זוכה לגעת באמצעותה גם באנשים אחרים – אני זוכה לרגש, לנחם, להפעים ולמלא אחרים באמצעות הדבר שאני אוהבת כל כך, וזה מיד ממלא אותי בחזרה. אני זוכה לתרפיה שבועית מזככת ומופלאה.
ובכלל, איזה מזל יש לי בחיים האלה. בעולם הקיצוני שלנו, זו ברכה גדולה להיות “באמצע” – עם גג מעל ראשי ומלבוש לגופי, שכל טוב בראשי, כל אברי במקומם, ואפשרויות שפתוחות לפני. ומוזיקה. איזה מזל שיש לי את המוזיקה.

The end