זה מהמם

זה האתר: https://eschersket.ch//

תבחרו משמאל את הקבוצה, צבע, ועובי קו, וקשקשו עם העכבר בצד ימין.
זה מהמם.

 

Leave a Reply

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.